Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatie over gegevensbescherming

 1. Wie verwerkt uw gegevens?

Het dierenwelzijnsbeleid is een bevoegdheid van de gewesten. Met het oog op een gecoördineerde en efficiënte identificatie van de verantwoordelijken van honden, is een vergelijkbare wetgeving van toepassing in de drie gewesten, waarbij de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens gezamenlijk gedragen wordt. Dit zijn hun gegevens:

 

 • Service public de Wallonie
  • Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement

Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-Être animal

Direction de la Qualité et du Bien-Être animal

Îlot Saint-Luc

Chaussée de Louvain 14

5000 Namen

 • Leefmilieu Brussel
  • Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems

Onderafdeling Preventieve politie en dierenwelzijn

Departement Dierenwelzijn

Havenlaan 86C / 3000

1000 Brussel

  • + 32 (0)2 775 75 75
  • info@environnement.brussels
 • Vlaams overheid
  • Departement Omgeving

Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn

Dienst Dierenwelzijn

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

  • +32 (0)2 553 75 86
  • dierenwelzijn@vlaanderen.be

 

Het beheer van de databank voor de identificatie en registratie van honden wordt verzorgd door ZETES NV, dienstverlener van de drie gewesten, waarvoor de activiteiten vastgelegd zijn in een concessieovereenkomst voor diensten, die voorziet in:

 • communicatiediensten:
  • het beheer van de databank;
  • het ter beschikking stellen van een helpdesk;
  • het hosten van de website.
 • beheerdiensten:
  • de ontwikkeling en het onderhoud van de databank;
  • de beveiliging van de toegang tot de databank;
  • het verzekeren van het verband tussen de gegevens van de hond en de verantwoordelijke van die hond;
  • het afleveren van een bewijs van registratie.

 

 1. Waarop is de verwerking gebaseerd?

 

 1. Wat is het doel van de verwerking?

Het doel van de verwerking is:

 • het identificeren van honden;
 • het leveren van de bewijzen van identificatie en registratie;
 • het informeren van de verantwoordelijke van het dier in geval van wijziging van verantwoordelijke;
 • het snel terugvinden van hun verantwoordelijke;
 • het efficiënt controleren van de naleving van de geldende wettelijke bepalingen en de handel in en het verkeer van honden;
 • het bijhouden van statistieken.

 

In de onderstaande tabel staat voor elke categorie betrokkenen aangegeven:

 • welke personen toegang hebben tot de gegevens;
 • welke gegevens geraadpleegd kunnen worden;
 • waarvoor ze opgezocht kunnen worden;
 • hoe toegang verkregen wordt.

 

 1. Hoelang worden de gegevens bewaard?

Deze gegevens worden bewaard tot het moment van overlijden van de hond. Als het overlijden niet doorgegeven wordt, dan worden de gegevens automatisch verwijderd 30 jaar na de eerste registratie. De gegevens van de vorige verantwoordelijken worden ook bewaard tot het dossier gesloten is.

 

 1. Welke maatregelen zijn er genomen voor de bescherming van de gegevens?

Het beheer van het identificatieplatform is uitbesteed aan ZETES in het kader van een concessie voor de drie gewesten. Deze aanbesteding bevat een specifieke concessieovereenkomst voor diensten conform de eisen van artikel 28 van de AVG.

 

 1. Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten?

Via deze website kunt u controleren of de verwerking betrekking heeft op u en kunt u uw gegevens raadplegen, uw gegevens corrigeren of optionele gegevens verwijderen.

 

U kunt uw gegevens ook raadplegen, corrigeren en verwijderen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke in uw gewest.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit per post (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of via e-mail (contact@apd-gba.be).

 

Categorieën betrokkenen

Wie heeft toegang
tot de gegevens?

Welke gegevens kunnen geraadpleegd worden?

Waarvoor (kunnen ze opgezocht worden)?

Hoe wordt toegang verkregen?

De verantwoordelijken van honden: particulieren en kwekers

Burgers

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens

Enkel voor het terugvinden van de verantwoordelijke van een dolende, verloren of achtergelaten hond

Het chip- of tatoeagenummer van het dier

 

Verantwoordelijke(n)
van de dieren

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens

Bijwerken van hun eigen gegevens

Het chip- of tatoeagenummer van het dier, op verzoek aan de dienstverlener (Zetes NV)

 

Asielen

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 1. Terugvinden van de verantwoordelijke van een dolende, verloren of achtergelaten hond
 2. Wijzigen van de verantwoordelijke

Een versterkte authenticatie (eID-kaart + pincode) of via opvraging bij de dienstverlener (Zetes NV)

Dierenartsen

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer

Registreren van een verantwoordelijke

Een versterkte authenticatie (eID-kaart + pincode) of via opvraging bij de dienstverlener (Zetes NV)

De bevoegde instanties op basis van een verzoek aan de gewesten:

 • officieren van de gerechtelijke politie,
 • federale en lokale politie;
 • de contractuele en statutaire personeelsleden van de FOD die aangewezen zijn door de Minister van Volksgezonheid;
 • de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;
 • de overige contractuele en statutaire personeelsleden aangewezen door de Koning;
 • de contractuele en statutaire personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, belast met het uitvoeren van de controles.
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer

Toepassing van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987

Opvraging bij de verwerkingsverantwoordelijke

De gewesten, als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking, en de bevoegde instanties:

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de personeelsleden van Leefmilieu Brussel die belast zijn met het toezicht zoals in artikel 5, § 1, van het Inspectiewetboek;
 • In het Waals Gewest: de personeelsleden zoals in paragraaf 1, 2 en 3 van artikel D.140 van Boek I van het Milieuwetboek;
 • In het Vlaams Gewest: de contractuele en statutaire personeelsleden van de Dienst die aangewezen zijn door de Vlaamse regering
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

toepassing van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

 

In het Vlaams Gewest:

toepassing van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

 

In het Waals Gewest:

toepassing van het Decreet betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek

 

 

Een versterkte authenticatie (eID-kaart + pincode) of via opvraging bij de dienstverlener (Zetes NV)

De dienstverlener
(Zetes NV)

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer

Verwerking van de gegevens voor de gewesten

Authenticatie met gebruikers-id en wachtwoord (binnen het netwerk van Zetes NV)

Professionals

 • Dierenartsen
 • Kwekerijen
 • Asielen

Professionals

 • Dierenartsen
 • Kwekerijen
 • Asielen
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer
 • Bankgegevens (enkel voor dierenartsen)

Controleren en bijwerken van hun eigen gegevens

Een versterkte authenticatie (eID-kaart + pincode)

De dienstverlener
(Zetes NV)

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer
 • Bankgegevens

(enkel voor dierenartsen)

Verwerking van de gegevens voor de gewesten

 

Authenticatie met gebruikers-id en wachtwoord (binnen het netwerk van Zetes NV)

 

De gewesten, als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking en de bevoegde instanties
(zie boven)

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer

Toepassing van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Een versterkte authenticatie (eID-kaart + pincode)

of via opvraging bij de dienstverlener (Zetes NV)

De gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevens (de gewesten, indien anders dan de bevoegde instanties)

De dienstverlener
(Zetes NV)

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer

Verwerking van de gegevens voor de gewesten

Authenticatie met gebruikers-id en wachtwoord (binnen het netwerk van Zetes NV)