Overslaan en naar de inhoud gaan

Professioneel

Online registratie

Online DogID is een website voor het online registreren van honden voor professionele gebruikers. Maak als hondenfokker, asiel of dierenarts een account aan en krijg toegang tot de online hondenregistratie.

Online DogID biedt verschillende functies aan om vlot en eenvoudig honden te registreren en beheren: registreren, aanpassen, vervanging paspoort, onvername verantwoordelijkheid (asielen).

Online registratie voor professionelen

DogID, het nieuwe onlineplatform voor de registratie van honden

Vanaf vandaag hebben dierenartsen, fokkers en dierenasielen een nieuwe onlinetool ter beschikking voor het registreren van honden. Nadat ze zich geïdentificeerd hebben met hun elektronische identiteitskaart (eID) op https://online.dogid.be, kunnen ze direct de gegevens van honden en hun eigenaars invoeren in de database. Zo verloopt hun eigen administratie sneller en eenvoudiger.

DogID is in het kader van de in 2014 in voege getreden regionalisering van dierenwelzijn, de nieuwe benaming voor de database ter identificatie en registratie van honden in België. Deze twee taken zijn verplicht sinds 1 september 1998 en bestaan uit een aantal stappen, waaronder het invullen van de documenten en het insturen ervan naar Zetes Cards, de beheerder van de database. Het doel van het nieuwe platform is het vereenvoudigen van de informatie-uitwisseling. Het biedt verschillende voordelen voor de gebruiker: 

  • Realtimecommunicatie van de gegevens van de honden
  • Geen papieren administratie meer voor het registreren van honden
  • Een snellere registratieprocedure
  • Geen verzendkosten meer voor de registratiedocumenten
  • Het beheer van de via de internetinterface gecommuniceerde gegevens

Jean-Marc Joiret, Project Manager van Zetes Cards vertelt: "DogID vereenvoudigt het werk van de dierenartsen, fokkers en asielen en verbetert de informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokkenen en met Zetes Cards. Er wordt 1 à 2 dagen tijd bespaard bij de procedure, wat een bijkomend voordeel is, vooral voor de fokkers voor wie deze tijdswinst ook een financiële winst betekent."

Op het platform kunnen de fokkers de gegevens van het dier voorbereiden. Hierna is enkel nog de handtekening van de dierenarts nodig. Dit gebeurt met behulp van de eID. Als de gebruiker zijn of haar pincode vergeten is, dan kan een nieuwe aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Dierenasielen kunnen via de database de eigenaar van de opgevangen honden wijzigen, hetzij door ze op hun eigen naam te zetten, hetzij door de overdracht te regelen naar het nieuwe gastgezin.

Via de DogID-website kan iedereen de database ook raadplegen om honden op te zoeken aan de hand van het identificatienummer om zo hun eigenaar terug te vinden. De site bevat ook nuttige informatie voor de eigenaren zelf over de registratieregels, de juridische aspecten enzovoort.

Account aanmaken

Handleiding

Belangrijke informatie vanaf 01/01/2019

Officiële communicatie van december 2018 : Verplichte melding van het rijksregisternummer van een verantwoordelijke in de gegevensbank DogID vanaf 1/1/2019

Belangrijke informatie vanaf 07/02/2024

Ten gevolge van de sterke prijsstijging van de verzendkosten zal er met ingang van 07 februari 2024 een bedrag van €10 verzendkosten aangerekenend worden voor alle fysieke leveringen van goederen.

Om het milieu te beschermen en waar technisch mogelijk, zullen facturen bij voorkeur per e-mail verzonden worden.

Online bestellen en betalen

Download bestelbon 2024

Document ter vervanging van paspoort

Regels voor het verkeer van honden, katten en fretten: nieuw vanaf 29 december 2014

Om de registratie van de rassenbenamingen te uniformiseren is een lijst met rassen opgesteld. Enkel de rassen vermeld op deze lijst of kruisingen hiervan kunnen gebruikt worden om een hond te registreren en zullen worden aanvaard voor registratie in onze databank. Dit belet niet om eventueel andere rassennamen te gebruiken op andere documenten. De lijst kan via onderstaande link worden geraadpleegd:

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de vakken in het groen de oorspronkelijke benaming van de rassen bevatten. U hebt echter de keuze om op de identificatiedocumenten één van de benamingen in te vullen die vermeld staan in in de bijbehorende regel in van het ras dat u aan de hond toewijst. Het is deze benaming uit de lijst die zal worden afgedrukt op het definitief certificaat van de hond.

Sinds 1 oktober 2004 geldt er een nieuwe Europese regeling. Vanaf deze datum moeten honden, katten en fretten waarmee u buiten België reist, geïdentificeerd zijn en moet u voor deze dieren beschikken over een Europees paspoort.

DogID werd goedgekeurd voor de distributie van deze paspoorten.

De Belgische wetgeving over de verplichting van de identificatie van honden, de registratie bij DogID en het bezit van een paspoort, blijft onveranderd.

Als u vragen hebt in verband met deze nieuwe wetgeving, aarzel dan niet en bel ons op het nummer 02 333 92 22.

Frequently asked questions

Frequently asked questions

Nieuwe chip wanneer de bestaande chip niet meer leesbaar is

Wanneer de bestaande chip niet meer leesbaar is moet de dierenarts een nieuwe chip plaatsen. Bij deze gelegenheid moet door de dierenarts het document “Vervanging paspoort” worden ingevuld en moet hij een nieuw paspoort geven aan de verantwoordelijke van de hond. Om te vermijden dat dezelfde hond twee maal wordt geregistreerd en dus twee honden op naam van dezelfde verantwoordelijke komen te staan, moet door de dierenarts op het document “Vervanging paspoort” eveneens het nummer van de oude chip worden vermeld en het vakje “onleesbaar” worden aangevinkt. In dit geval zal voor deze hond, door DogID, het nieuwe chipnummer als primaire identificatie worden geregistreerd (verschijnt op de web site). Het oude chipnummer blijft geregistreerd en kan in de geschiedenis van de hond terug worden gevonden. Indien de dierenarts het oude nummer niet vermeld wordt door DogID een tweede registratie in de database gecreëerd (er is geen mogelijkheid om de twee chipnummers te linken zonder de informatie van de dierenarts).

Wijziging van verantwoordelijke zonder witte kaart van het definitief certificaat

Wanneer de witte kaart wordt gebruikt voor het melden van een wijziging van verantwoordelijk van de hond, wordt deze wijziging onmiddellijk uitgevoerd. Wanneer deze witte kaart niet meer in het bezit is kan een wijziging van verantwoordelijke eveneens op volgende wijze aan DogID worden gemeld:

  • Schriftelijke, gedateerde en door de actuele en nieuwe verantwoordelijke ondertekende aanvraag of een schriftelijke aanvraag met het garantiecertificaat.
  • De wijziging van verantwoordelijk (behalve deze van een asiel – zie hieronder) kan via de dierenarts of nieuwe verantwoordelijke worden aangevraagd. Na ontvangst van de aanvraag wordt door DogID een bericht naar de actuele verantwoordelijke verstuurd. Zonder ondertekend en gedateerd tegenbericht van deze laatste wordt, na een wachttijd van 15 werkdagen, de wijziging uitgevoerd.
  • Een aanvraag voor wijziging van verantwoordelijke via een asiel (hond binnenkomend of buitengaand) wordt onmiddellijk uitgevoerd indien deze aanvraag wordt bevestigd door het 9ZE document met het HK nummer van het asiel of de witte kaart wanneer het een buitengaande hond betreft welke al op naam van het asiel was geïdentificeerd.
  • Een aanvraag voor wijziging van verantwoordelijke via een kweker met een HK-nummer wordt onmiddellijk uitgevoerd wanneer het een buitengaande hond betreft en indien de aanvraag wordt bevestigd door een schriftelijk bericht (mail, fax) met vermelding van het HK nummer of ondertekend garantiecertificaat. Indien de hond opnieuw bij de kweker binnenkomt, moet de klassieke procedure voor de wijziging van verantwoordelijke (met brief naar de actuele verantwoordelijke) worden toegepast.

Verantwoordelijkheid voor het melden van wijzigingen aangaande de hond

De actuele verantwoordelijke (verkoper…) is altijd verantwoordelijk voor het melden, aan DogID, via de witte kaart, van wijzigingen i.v.m. adres, verantwoordelijke of sterfte van de hond.

Belangrijk bij het bestellen van documenten

Een bestelling van documenten kan gebeuren door een papieren bestelbon naar PB 20000 van DogID te sturen, of online, via onze web site www.dogid.be De bestelbon kan via onze web site worden gedownload. Bij het gebruik van de papieren bestelbon is het belangrijk dat alle gevraagde gegevens volledig en correct worden ingevuld. Bij de betaling moet het precieze bedrag worden overgeschreven en dient, als referentie, uw ordenummer voorafgegaan door een ‘F’ of ‘N’ te worden ingevuld. Een correct en volledig ordenummer is essentieel bij de automatische verwerking van uw bestelling en betaling. Het ontbreken of onvolledige gegevens leiden onvermijdelijk tot vertraging of onmogelijkheid om de bestelling te verwerken. Documenten kunnen eveneens online via onze website worden besteld en betaald met Visa, Mastercard, Bancontact of overschrijving. Aangezien de verwerking van de gegevens en de betaling volledig automatisch gebeuren raden wij aan om deze methode te gebruiken. Het is de snelste wijze en het vermijdt vertraging wegens het ontbreken of onvolledige gegevens.

De aflevering van een duplicaat van een paspoort

Het nieuwe KB van 25 april 2014 voorziet in het gebruik van een document “Vervanging paspoort” voor de uitgifte van duplicaten van paspoorten door de dierenartsen. Deze procedure is tevens van toepassing voor de honden welke voor 7 juni 2004 zijn geregistreerd.

De verrekening van de documenten in het kader van een bedrijf (dierenartsenpraktijk, samenwerking met kweker)

Bij de bestelling van de documenten voor de registratie en identificatie van honden kunnen de gewenste gegevens voor de factuur en het document voor de heffing van de regionale taks, verschillen van de gegevens van de dierenarts die de documenten bestelt. Het adres en de gegevens voor de factuur en het document voor de heffing van de regionale taks kunnen op de besteldocumenten worden aangepast. De verrekening zal dus gebeuren met deze gegevens en niet meer met deze van de dierenarts die de bestelling onder zijn naam heeft geplaatst.

Het beheer (bestelling, gebruik) van de documenten in een dierenartsenpraktijk of een vereniging van dierenartsen

DogID moet de traceerbaarheid verzekeren van de documenten voor de registratie en de identificatie van honden. Het is mogelijk aan deze eis te beantwoorden in het kader van de registratie van « groepen » (concept dat juridische entiteiten omschrijft - bedrijven, …- of andere) bij DogID. Indien u in een groepspraktijk werkt of indien u een samenwerking met één van uw andere collega’s wenst te signaleren (vereniging of iedere andere vorm van samenwerking), vragen wij u schriftelijk (mail, fax, brief) de ordenummers, die van deze « groep » deel uitmaken, bij DogID te melden. Wij registreren dan deze groep en alle wijzigingen die u ons meldt (toetreding of terugtrekking van een groepslid). Het voordeel hiervan is dat de documenten voor de registratie en identificatie van de honden door de leden van de groep onderling kunnen worden gebruikt (en niet enkel meer in relatie met de dierenarts die de bestelling onder zijn naam heeft geplaatst).

Professioneel?