Overslaan en naar de inhoud gaan

Koppeling rijksregisternummer (RRN) in DogID

 1. Wettelijke bepalingen betreffende de GDPR.

Wij verwijzen naar verordening van de “General Data Protection Regulation” van kracht vanaf 25 mei 2018. De officiële wettekst kan u terugvinden op de website van de Europese Unie. Deze Europese verordening is een rechtshandeling die rechtstreeks van toepassing is op alle Lidstaten en die opgelegd wordt aan alle juridische entiteiten (particulieren, bedrijven, openbare instellingen).

De privacy policy die van toepassing is op DogID kan u ook terugvinden onderaan op de hoofdpagina van onze website www.dogid.be.

 1. Aan welke voorwaarden moet mijn besturingssysteem voldoen om mijn RRN online toe te kunnen voegen ?

Volgende besturingssystem en versies kunnen gebruikt worden:

• Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10

• Mac OS : Mac OSX 10.10 en recenter

 1. Welke browser moet ik gebruiken om mijn RRN online toe te kunnen voegen?

Indien u het Windowsbesturingssysteem gebruikt kan u zich van volgende browsersystemen bedienen:

• Google Chrome (versie 28 of recenter)

• Microsoft Windows Internet Explorer 10  of recenter

• Microsoft Windows Edge (versie 20 of recenter)

• Mozilla Firefox (versie 30 of recenter)

Indien u het Mac-besturingssysteem gebruikt kan u zich van volgende browsersystemen bedienen:

• Google Chrome (versie 28 of recenter

• Apple Safari (versie 7 of recenter)

• Mozilla Firefox (versie 30 of recenter)

 1. Het lukt me niet om eaZyLink op mijn computer te installeren.

We raden U gebruik te maken van de probleemoplossingsgids van eaZyLink.  Deze is terug te vinden onder https://www.eazysign.be/nl/help_eazylink

 1. Welke kaartlezer dient ik te gebruiken om mijn identiteitskaart online te gebruiken?

In principe ondersteunt de toepassing quasi elke courant in België verkochte kaartlezer. Wil u dit voor aankoop verifiëren let u er best op dat de kaartlezer ‘CCID en ps/sc’ compatibel is en uiteraard werkt met (uw versie van) het Windows- of Macbesturingssysteem. In uitzonderlijke gevallen dient u de driver van het toestel apart (en dus zélf) te installeren (deze terug te vinden op de site van de fabrikant). Via deze site vindt u alvast enkele voorbeelden van compatibele lezers voor Mac- en Windowssystemen: https://belgeid.be/nl.

 1. Kan ik ook mijn tablet of smartphone gebruiken om mijn rijksregister te koppelen aan mijn hond(en) ?

Gezien u op een tablet of smartphone over een specifieke kaartlezer dient te beschikken is de registratiemodule niet aangepast om te gebruiken op mobiele platformen.

 1. Ik beschik niet over een elektronische identiteitskaart en een rijksregisternummer. Hoe kan ik de hond koppelen en de gegevens beheren ?

Om een hond te kunnen koppelen aan een rijksregisternummer moet deze geregistreerd zijn bij DogID én moet de verantwoordelijke beschikken over een elektronische identiteitskaart met chip (eID).

Honden die hun verantwoordelijke vergezellen tijdens een verblijf van minder dan zes maanden in België vallen niet onder de verplichting van registratie bij DogID.
Wanneer een buitenlander meer dan zes maanden in België verblijft kan deze een elektronische identiteitskaart voor verblijf in België bekomen.

Hiervoor neemt men contact met de gemeente van verblijf om de modaliteiten voor aanvraag van een eID kaart na te kijken en zo de nodige stappen te ondernemen.

 1. Bij koppeling krijgen we de melding “De naam komt niet voldoende overeen met de naam van de huidige verantwoordelijke in de databank” waardoor de hond niet kan gekoppeld worden aan het rijksregisternummer.

Twee redenen mogelijk :

 • Bij registratie van de hond werden de naam en voornaam niet volledig of niet correct meegedeeld (bvb : geen voornaam, dubbele familienaam, naam van de echtgenoot, roepnaam of -voornaam, verkeerde spelling …), waardoor de persoonsgegevens in de databank niet voldoende overeenkomen met de gegevens uitgelezen van de identiteitskaart. 

Alvorens te kunnen overgaan tot koppeling zullen de persoonsgegevens in de databank moeten aangepast of vervolledigd worden.

  • Hoe de correctie of aanpassing doorgeven ?
 • U bent in het bezit van het kaartje “Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden”
Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden
 • Vul het afscheurbare kaartje gehecht aan het definitieve certificaat volledig in:   
  • Stuur het kaartje onder verzegelde omslag per post terug naar onze diensten.
  • Hou rekening met het feit dat een hond kan slechts op één natuurlijke persoon geregistreerd worden (geen twee namen)
  • Adres : Dog ID – Postbus 20000 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
  • Na wijziging van de gegevens door onze diensten zal een nieuw kaartje naar het aangegeven adres van de verantwoordelijke verstuurd worden.
  • Eens de gegevens overeenkomen met deze op de identiteitskaart kan de verantwoordelijke of de dierenarts overgaan tot koppeling van de hond(en) met het rijksregisternummer - indien dit niet werd meegedeeld op het kaartje.

Opgepast : Indien u de verantwoordelijke bent van verschillende honden, zal u deze actie moeten  voltooien voor elke hond individueel.

 • U bent niet meer in het bezit van de kaart “Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adreswijziging”.
  • Stuur een mail met aanvraag tot herdruk van dit kaartje naar info@dogid.be . Vergeet niet het chipnummer van uw hond(en) mee te vermelden.
  • De ontvangst van uw mail wordt u bevestigd met een ticketnummer.
  • We verwerken uw aanvraag zo spoedig mogelijk.
 • Neem telefonisch contact met onze diensten op het nummer +32 (0)2 333 92 22 binnen de kantooruren 8u-17u, hou het chipnummer van de hond bij (de hand), na een aantal controlevragen zullen we uw aanvraag behandelen en u indien nodig verwijzen naar de te volgen procedure.

 

 • De hond staat geregistreerd op naam van een andere natuurlijke persoon.

Koppeling zal niet mogelijk zijn zolang geen wijziging van verantwoordelijke is doorgevoerd.

De snelste oplossingen, indien u nog contact hebt met de oude verantwoordelijke, zijn :

 • U vraagt de voormalige verantwoordelijke aan DogID om de kaart “Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke of wijziging van adres” op te sturen. De oude verantwoordelijke stuurt ons deze kaart terug met uw contactgegevens op de achterzijde en na ontvangst zal DogID de wijziging onmiddellijk uitvoeren.
 • U stuurt een gezamenlijke verklaring naar DogID, ondertekend door de oude verantwoordelijke en uzelf met vermelding van de verandering van verantwoordelijke.

Na ontvangst zal DogID de wijziging onmiddellijk uitvoeren.

 

Indien dit niet mogelijk is en u niet langer deze kaart bezit, kunt u een eenvoudig schriftelijk verzoek naar DogID sturen per post of @mail.  DogID zal vervolgens het akkoord tot wijziging vragen aan de oude verantwoordelijke vragen (procedure duurt +/- 3 weken).

 1. Bij koppeling krijgen we de melding “Er werd al een rijksregisternummer gekoppeld aan de hond” .

De mogelijkheid bestaat dat de hond reeds gekoppeld is aan uw rijksregisternummer.

Kijk na of de gegevens van de hond met uw gegevens overeenkomen via https://online.dogid.be/.  Indien uw rijksregisternummer op “gekend” staat dan is uw hond reeds gekoppeld aan uw rijksregisternummer en hoeft u momenteel niets meer te doen.

rijksregisternummer gekend

Indien uw hond al aan uw rijksregisternummer is gekoppeld, zal de knop “Meer acties” links bovenaan niet beschikbaar staan